Øen rundt med landskabsarkitekten

Det vrimler med indtryk, når Trine Refslund Sommer, landskabsarkitekt hos STED By & Landskab, peger og fortæller om Kronløbsøens utallige vækster.

–De tanker, vi gjorde os, da vi planlagde alt det grønne på øen, er lige nu ved at komme til live. Det gælder bogstaveligt talt alt – fra bunddække over træer til buske og klatrevildvin på altanerne.

STED By & Landskab er i øvrigt en del af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som sammen med Cobe har tegnet Kronløbsøen.

Skoven på øen

Trine Refslund Sommer indleder rundturen i Oasen midt på øen og forklarer, at Oasen har den danske urskov som egentlig reference.

–Vi ønsker frodighed, og den sammensætning og store artvariation, vi har valgt, tiltrækker både dyr og insekter, siger hun, mens en musvit sætter sig til rette i et virginsk ambratræ.

–Bedene i Oasen understreger den skovkarakter, der har været bærende for projektet. Bregner, skovmærker og skovjordbær er med til at give bedene liv, og de mange stauder sørger sammen med storkonval og fingerbøl for, at der dufter dejligt i Oasen.

–Som et legende element gennem oasens bede er udlagt store flager af norsk skifer, der skaber en mulighed for at komme helt tæt på beplantningen og få følelsen af at være omgivet af grønt.

Oasens planteliste rummer 12 træsorter og 22 forskellige buske. Fra trælisten kan man nævne vintereg, sort birk, avnbøg og fuglekirsebær, mens buskene bærer navne som glasbær, kinesisk mandelkirsebær, dværg kornel og bærmispel.

Altaner med grønt udtryk

Kronløbsøens altankasser varierer i størrelse. Faktisk findes de i 30 forskellige størrelser, og altanerne fylder i det hele taget meget i Oasen, og altankasserne udseende er planlagt i detaljer.

–Vi stræber efter at give beplantningen på altanerne et naturligt udtryk. Det hele må gerne se lidt tilfældigt ud – som en kontrast til de mange skarpe linjer og grå nuancer, der mange steder præger øen. Allerede nu har vedbend og klatrevildvin fundet vej ud over altankasserne og forsyner små dele af facaderne med et grønt udtryk, som er med til at understrege de grønne byrum og fortællingen om Oasen i den grønne dal. Dette greb forventer jeg mig meget mere af over tid, understreger Trine Refslund Sommer.

Græsfrø og marehalm

Hun fortsætter sin rundvisning på Kysten og gør med det samme holdt ved marehalmen.

–Den understreger jo meget tydeligt kystpræget. Det samme gør fx strandkål og skovfyr. Væksterne på Kysten stortrives, og faktisk har marehalmen fået så godt fat, at vi overvejer at tynde lidt ud i den og give bedre plads til de øvrige arter.

Ved de bygningsnære og semiprivate arealer på øen arbejdes med græsarmering. Det er en grøn belægning, der benyttes, hvor der kun køres sjældent eller holder cykler, fortæller landskabsarkitekten.

–Græsarmeringen består af små mellemrum mellem klinkerne, som er fyldt op med hvide granitskærver for at give belægningen styrke. Heri er iblandet muld og en helt særlig frøblanding, som er hentet fra flere forskellige steder – én enkel sort er sågar indhentet fra en tysk planteskole. OKNygaard har så påtaget sig den meget arbejdskrævende opgave at fordele de forskellige frøsorter manuelt og nogenlunde ligeligt i de mange mellemrum, så vi får et helt særligt udtryk med urter, blomster og sedum, siger Trine Refslund Sommer.

Han og hun på Klinten

Hun slutter sin ø-rundvisning på Klinten og understreger, at det har været hensigten at skabe et mere vildt udtryk som en kontrast til de linjer og farver, der præger Kronløbsøen.

–På Klinten vokser både skovfyr og tatarisk gedeblad, og i bunden af det hele finder du blåaks, røllike, sandløg og engelsk græs, for blot at nævne et udsnit af det, der står på min planteliste. For haveelskere vil det være interessant, at vi planter både hun- og hanplanter af havtorn, så vi sikrer bestøvning, når den tid kommer. Klinten er sidste etape af beplantningsprojektet og er netop i disse dage ved at blive tilplantet med de første træer.

Trine Refslund Sommer pakker sine skitser og plantelister sammen, inden hun opsummerer flere års arbejde.

–En opgave af de dimensioner, som vi taler om her på Kronløbsøen, kan kun løses med et resultat som dette, hvis samarbejdet fungerer. Undervejs har dialogen med NCC og bygherre betydet, at vi har kunnet holde os meget tæt på det oprindelige konkurrenceprojekt. Den dialog har sammen med et højt fagligt niveau og interesse i projektet fra landskabsentreprenør OKNygaard betydet, at de fælles intentioner nu gror og vokser på hele øen, konstaterer landskabsarkitekten fra STED, By & Landskab.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Luftfoto: Dragør Luftfoto // Oase oversigtsbilleder: Trine Refslund Sommer / STED // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT