Mange måneders forberedelse har sikret de vigtige og permanente forsyninger til Kronløbsøen

Når produktionsleder Alexandru Busega fra NCC skal fortælle om arbejdet med at sikre, at Kronløbsøens permanente forsyninger installeres rigtigt, tager han afsæt i forberedelser, som begyndte tilbage i januar.

–Hvert et rør og hver en krumning har vi kortlagt i et godt samarbejde med eksterne fagentreprenører, nemlig vvs-ere og smede. Installation af udstyr, der håndterer spildevand, fjernvarme og drikkevand, er præcisionsarbejde. Derfor er vores forberedende drøftelser med fagfolkene meget vigtige, siger Alexandru Busega.

Som eksempel nævner han en række afgørende datoer, som undervejs markerer, hvordan arbejdet skrider frem mod den endelige installation.

–Rækkefølgen af det arbejde, vi udfører, betyder alt.

Hensyn til beboerne

–Det var helt centralt for os, at de beboere, der allerede var flyttet ind i deres lejligheder, mærkede så lidt som muligt til vores arbejde med installationerne. For at lykkes med det har det betydet meget, at vores planlægning var grundig og blev fulgt ret præcist. Den dag svejser vi, den dag trykprøver vi fjernvarmerørene etc.

Alle de permanente forsyninger går til og fra Kronløbsøen via øens broer, og ifølge Alexandru Busega er pladsen under broeerne trang.

–Rørene ligger tæt, så vi skal hele tiden sørge for, at vi placerer alt så optimalt som muligt. Heldigvis lykkedes det takket være planlægning og samarbejde, fremhæver produktionslederen.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Alexandru Busega  / NCC og Stine Skøtt Olesen / NXT