Endnu en bro til Kronløbsøen

Over sommeren monteres de to permanente broer mellem Kronløbsøen og Sundmolen. Den østlige bro fandt sin plads 27. juni, og den sidste monteres ved udgangen af juli. Selve broløftet var et spektakulært syn!

22.3 meter lang og 6.9 meter bred

–Vi gik i gang med det forberedende arbejde dagen inden, hvor mobilkranen og tre blokvogne med ballast ankom. Transporterne med de afgørende brosektioner ankom til byggepladsen sen mandag nat, så de var klar til at blive løftet på plads næste morgen, siger senior produktionschef Alex Andersen fra NCC.

Sammen med sine kolleger har han styr på detaljerne på den netop monterede gang – og cykelbro – den næstsidste af de i alt tre broer, som forbinder Kronløbsøen med det, man ret beset godt kan kalde fastlandet.

–Når fabrikken i Polen har produceret stålbroen, rejser jeg derned for at inspicere en komplet prøvesamling af broen. Alle vigtige mål bliver tjekket for at sikre, at geometrien er, som den skal være. Denne netop monterede bro er 22.3 meter lang og 6.9 meter bred.

Hængslet rampe og bropiller

Stålbroen består af en bred sektion til cyklister og en smallere til gående.

–Den ene ende af broen hviler på selve øen, hvor den er fastgjort på særlige lejer, så broen kan arbejde en lille smule i længderetningen. Ude i kanalen hviler broen på to bropiller, og på Sundkaj har vi monteret en hængslet rampe, som forbinder selve broen til Sundmolen, fortæller Alex Andersen.

Ud over at være adgangsvej gemmer broen til Sundkaj også på forskellige installationer til øen, ikke mindst det vitale skraldesug.

Den sidste bro

Den tredje og sidste bro til og fra Kronløbsøen bliver monteret sidst i juli.

–Nu hvor den østlige bro er på plads, vil adgangen til parkeringskælderen blive flyttet over til den nye bro. Herefter nedtager vi den midlertidige adgangsbro mod vest og erstatter den med en permanente bro. Når den sidste bro er monteret og omlægning af forsyninger er på plads, flyttes adgangen til parkeringskælder tilbage til den vestlige bro for gående, siger Alex Andersen og nikker med kendermine mod vest.

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Christian Snæland og Stine Skøtt Olesen / NXT