Lærlingene på Kronløbsøen møder alle byggeriets facetter

Som bygherreselskab vægter Kronløbsøen Projekt P/S det at uddanne lærlinge meget højt. Faktisk så højt, at selskabet direkte stiller krav om et bestemt antal lærlinge-årsværk under opførelsen af Kronløbsøen. Bag bygherreselskabet står By & Havn, PensionDanmark og Nordkranen, og kravet til antal lærlinge-årsværk på projektet er 12. Et årsværk svarer til 1924 timer pr. år. Det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med et årsværk.

–I praksis betyder det, at NCC som totalentreprenør skal sikre, at vi leverer det antal årsværk, som bygherren ønsker. Det kræver strategiske indsatser og løbende opfølgning i tæt samarbejde med bygherre. På grund af det vedholdende fokus på, at alle, der kan, skal tage lærlinge, har vi nu godt et år før byggeriets aflevering opnået de 12 årsværk på Kronløbsøen. Det kan alle være stolte af, siger projektdirektør Trine Tindborg fra NCC.

Mester og lærling arbejder med armering i den tidlige fase af opbygning af Kysten og Klinten.
Trine Tindborg viser rundt på byggepladsen.

Kontrakter forpligter

–Vi går systematisk til værks. Vi ved, hvad vi selv skal levere, og vi har styr på, hvad de forskellige underentreprenører skal bidrage med, så vi når de ønskede 12 årsværk, inden byggeopgaven er løst. Vi bruger vores branchekendskab til at kortlægge mulighederne på lærlingeområdet. Fx vil en murer typisk have ret mange lærlinge, mens en isolationsinstallatør måske ikke har nogen. Via kontrakter forpligter vi vores underleverandører til at beskæftige det antal lærlinge, der får regnestykket til at gå op, forklarer Trine Tindborg.

Fjerner stopklodser

Hun ser indsatsen på lærlingeområdet som et godt forsøg på at fjerne stopklodser.

–Alle véd, at byggeriet mangler arbejdskraft. Desuden kan vi se, at interessen for erhvervsuddannelser falder. Så hvis du er i gang med en tømreruddannelse, men praktikpladsen mangler, så vælger mange unge at forlade fx tømreruddannelsen. Den form for stopklods vil vi gerne fjerne. Siden vi i 2019 tog hul på at opføre Kronløbsøen, har vi haft 30 lærlinge igennem, og det glæder vi os sammen med bygherre over, siger Trine Tindborg.

Lærlingene kommer fra mange fag. Her OKNygaards anlægsgartner-lærling og mester i færd med cykelparkering.

Alsidigt forløb

På selve byggepladsen er det produktionsleder Leif Nielsen, der har overblikket – og erfaringen. Han har i NCC haft med lærlinge at gøre siden 1993.

–Når man er lærling i byggeriet, får man en stærk og meget alsidig brancheuddannelse. Er man som lærling lidt uheldig og lander i et betonsjak på akkord, lærer man måske ikke så meget. At binde jern sammen fra morgen til aften begrænser selvfølgelig din læring. Hos os i NCC på Kronløbsøen kommer lærlingene forbi så mange grene af entreprenørområdet som muligt, forklarer Leif Nielsen.

–Man prøver at køre en gravemaskine, man er med til at lægge en kloak, og hvis der fx er en stille periode med betonarbejdet, så ser vi ud over landskabet og finder en udfordring til lærlingene. Jeg tror denne alsidighed er med til at fastholde mange af de unge i et godt forløb. I det hele taget har vi fokus på kvalitet i uddannelsen og vil gerne byde de unge velkommen i branchen. Ikke alle unge kan jo blive influencere og Youtubere, kommer det tørt fra arbejdslederen, der som nævnt i snart 30 år har haft med lærlinge at gøre.

Åbne veje

Leif Nielsen er overbevist om, at bygherrernes krav om lærlinge på byggepladserne hjælper branchen.

–I dag bliver der holdt godt øje med, at der nu også kommer det aftalte antal lærlinge til byggeriet. Og får man som lærling smag for byggeriet som branche, ligger mange veje åbne.

Leif Nielsen viser fremdriften på Kysten og Klinten, hvor mestre og lærlinge arbejder på trin, plantekasser med mere.

I hele branchens interesse

Bygherreselskabets parter, PensionDanmark, By & Havn samt Nordkranen, har i årevis været optaget af at sikre kvalificeret arbejdskraft til byggebranchen – ikke mindst i kraft af et betydeligt antal lærepladser på de byggeprojekter, de tre aktører deltager i.

–Byggebranchen har en masse spændende opgaver at byde på, men lige nu er tilstrømningen til faget for lille, og manglen på faglærte håndværkere bliver et stort problem i fremtiden, hvis vi ikke gør noget. Derfor er det enormt vigtigt, at vi alle hjælper med at løfte branchen, og vi tager med glæde vores del af ansvaret for at sikre en alsidig og stærk branche med gode lærepladser for både unge- og voksenlærlinge og for kvinder og mænd i faget, siger Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

–Med en ejendomsportefølje på godt 30 mia. kr. kan vi i PensionDanmark være med til at gøre en forskel, hvis vores tiltag smitter af hele vejen igennem værdikæden og videre til resten af byggebranchen, siger Marius Møller, direktør for Ejendomme i PensionDanmark.

–Helt grundlæggende er det i hele branchens interesse, at vi i fremtiden har den nødvendige faglærte arbejdskraft til rådighed, så vi kan møde efterspørgslen om moderne og mere bæredygtige byggerier, forklarer han.

Følg Kronløbsøens eksempel

–Det afgørende tiltag vil være, at flere i branchen følger vores eksempel og tager ansvar for fødekæden. Entreprenører kan tage flere elever og lærlinge ind, og bygherrerne kan stille krav om det samme. På den måde kan vi i fællesskab sikre, at vi får uddannet den næste generation af faglærte, som byggeriet har brug for.

–Fremskrivninger peger jo på, at der kommer til at mangle 17.000 faglærte i bygge- og anlægsbranchen i 2027, og allerede nu mærker vi knaphed på hænder i branchen. Der er mangel på praktikpladser, og det gør det svært at få de unge med om bord. Derfor har vi i bygherreselskabet stillet krav om, at der tilknyttes et passende antal lærlinge og elever, understreger Marius Møller.

Marius Møller på besøg på Kronløbsøen ved det offentlige arrangement Et nabokig på Københavnerkalken. I samme periode var arbejdet med tilkørselstunnelen til parkeringskælderen i fuld sving, og lærlingene arbejdede med armering i den skrånende tilkørselstunnel.

Læs også:
Kronløbsøen afspejler den udvikling, København står midt i

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Madeleine Kate McGowan og Stine Skøtt Olesen / NXT