Spunsvægge og to slags gardiner holder styr på sedimentet fra bunden af bassinet

Frem til midten af juli 2019 fjerner Hercules Fundering sedimenter fra bunden af Kronløbsbassinet.

Sedimenter er aflejringer og en vis mænge urenheder, der har fundet vej til bunden.

Oprensning af sediment i Kronløbsbassinet, hvor Kronløbsøen skal bygges. Et skib udstyret med kran og en særlig grab sejler ind i bassinet og fylder lastrummet med noget, der mest af alt ligner slam.

I praksis foregår arbejdet ved, at et skib udstyret med kran og en særlig grab sejler ind i bassinet og fylder lastrummet med noget, der mest af alt ligner slam. Skibets grab er en særlig miljøgrab, som lader vandet løbe ud igen, mens sedimentet bliver tilbage i grabben.

Sedimentet sejles herefter til Lynettedepotet, der er specielt indrettet til den type havneslam.

Københavns Kommune har givet tilladelse til arbejdet.

Oprensning af sediment i Kronløbsbassinet, hvor Kronløbsøen skal bygges. Skibets grab er en særlig miljøgrab, som lader vandet løbe ud igen, mens sedimentet bliver tilbage i grabben.

Forholdsregler

–Vi fjerner sedimentet, fordi det er et krav i den opfyldningstilladelse, der er udstedt til projektet, og vi ønsker desuden ikke, at sedimentet blandes med det sand, som senere i processen pumpes ind i Kronløbsbassinet, siger Christian Dyregaard, afdelingschef i Hercules Fundering og projektleder for det arbejde, der foregår i bassinet.

–Vi har allerede lukket bassinet af med spunsvægge, og når arbejdet med at fjerne sediment går i gang, sørger vi ved hjælp af et såkaldt siltgardin for, at rester af det opgravede sediment ikke flyder ud til havnens øvrige vand.

Oprensning af sediment i Kronløbsbassinet, hvor Kronløbsøen skal bygges. Et siltgardin holder sedimentet på plads.

Og et særligt boblegardin sikrer, at  sedimentet bliver, hvor det skal være, når skibet arbejder og sejler ind og ud af bassinet. Et boblegardin består af hullede plasticslanger, som ligger på bunden af bassinet. Når man fylder luft i slangerne, udgør de bobler, der kommer ud af slangerne, reelt et gardin, som hindrer, at sediment kan flyde ud i det øvrige vand i havnen, fortæller Christian Dyregaard.

Oprensning af sediment i Kronløbsbassinet, hvor Kronløbsøen skal bygges. Et særligt boblegardin sikrer, at  sedimentet bliver, hvor det skal være, når skibet arbejder og sejler ind og ud af bassinet.

Med andre ord: boblegardin, spunsvægge og siltgardin holder på sedimentet.  

Arbejdet slutter medio juli 2019.

Oprensning af sediment i Kronløbsbassinet, hvor Kronløbsøen skal bygges. Et særligt boblegardin sikrer, at  sedimentet bliver, hvor det skal være, når skibet arbejder og sejler ind og ud af bassinet. Billede af boblegardin, grab og sediment.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT // Foto af sediment og timelapse: NCC

Tagget , , , , .