Stort og småt går hånd i hånd hen over sommeren på Kronløbsøen

Trine Tindborg fra NCC er projektdirektør på Kronløbsøen. Hun viser rundt på en af Nordhavns mest markante byggepladser – som altid iført reglementeret sikkerhedsudstyr og et stort overblik.

–Hen over sommeren håndterer vi en meget bred vifte af opgaver. Et sted på øen kører vi med en stor gravemaskine. Et andet sted gør maleren sit arbejde færdig med en lille pensel, fortæller hun.

–Du kan sige, at vi her står midt i det, der er et skisma på enhver byggeplads. Man skal dykke ned i detaljen, samtidig med at man håndterer det store.

Logistik og planlægning

Traditionelt rimer sommer på varme og ferie, men på Kronløbsøen bliver der arbejdet igennem på snart sagt alle fronter.

–I takt med, at flere og flere lejligheder bliver taget i brug, bliver kravene til hele øens logistik også større. Fx har vi i mere end et halvt år planlagt hvordan og hvornår, vi etablerer de forskellige broer til øen. Rækkefølgen betyder meget, og sideløbende arbejder vi jo også med at etablere påsejlingssikringen. Aktivitetsniveauet er med andre ord højt, og det betyder så, at der til tider er kamp om pladsen, siger projektdirektøren og peger på den ene byggeaktivitet efter den anden.

–Ganske langsomt trapper vi lidt ned, hvad bemanding angår. Lige nu er vi nok 70 håndværkere færre, end da vi havde flest beskæftiget på pladsen. I dag arbejder 180 personer på Kronløbsøen.

Højt informationsniveau

NCC sætter en ære i at genere beboere og naboer mindst muligt.

–Vi er selvfølgelig bevidste om, at vi arbejder et sted, hvor der bor mennesker. Også derfor holder vi konstant et højt informationsniveau, og vi gør meget ud af at overholde alle regler omkring fx arbejdstid og eventuel støj.

–Som projektdirektør er jeg optaget af selve processen i byggeriet. Beboerne opfatter måske noget af det, vi arbejder med hen over sommeren, som små bump på vejen. Perspektiverne er forskellige, og de afhænger af, om du er bygherre, entreprenør, beboer eller nabo. Men vi gør alt for, at sommeren forløber gnidningsfrit, lover Trine Tindborg.

Alle øboere og naboer kan følge byggearbejdet tæt hen over sommer på hjemmesiden via fanebladet Er du nabo?

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT