Skibet er ladet med … sten

Flere tusinde tons sten fra Bornholm skal være med til at sikre Kronløbsøen mod uønsket påsejling.

Det første skib har afleveret sin last: 2.000 tons.

I den nærmeste fremtid følger yderligere fire leverancer af bornholmske sten.

Sammen med sand og grus danner stenene en pude, som hindrer, at store skibe påsejler øen. Puden ligger knap tre meter under det, der teknisk kaldes middelvandspejlet, og det betyder, at små skibe ubesværet kan sejle ved og omkring øen.

Sikringen af Kronløbsøen er godkendt af Trafikstyrelsen, og på forhånd er det  regnet ud, hvad den beskyttende pude skal kunne modstå.

Læs mere om påsejlingssikringen i artiklen En pude af sand, grus og sten skal hindre påsejling af Kronløbsøen

En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn

I Kronløbsbassinet mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen etableres Kronløbsøen – Danmarks ø nummer 432.

Kronløbsøen er en bilfri ø, der rummer 233 ejerboliger, som certificeres efter den såkaldte DGNB-standard på niveauet Guld. I stueplan reserveres 300 m2 til udadvendt erhverv.

Øen bliver opført som en monolit med en gennemgående materialitet, og arkitekterne er i formgivningen inspireret af Møns Klint.

På tværs af øen udformes tre byrum, der, tro mod det arkitektoniske ophav, er døbt KystenOasen og Klinten. Kronløbsøen står på et underjordisk parkeringshus i fire etager med plads til 1.100 biler.

Som ø i Indre Nordhavn bidrager Kronløbsøen med nye kanaler og tre broforbindelser til den blå vision for Nordhavn, og bliver forståeligt nok kaldt en trædesten for den nye bydel.

Bag projektet står By & HavnPensionDanmark og Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab, der med NCC som totalentreprenør skal realisere visionerne frem til udgangen af 2023, hvorefter vandet vender tilbage.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Esben Salling / NCC