P-kælder Kronløbsøen har tekniske features ud over det sædvanlige

–Ambitionen er, at byrum og byliv bliver præget af liv og ikke af parkerede biler. Derfor ser vi P-kælder Kronløbsøen som et kæmpe aktiv for Nordhavn og dele af Østerbro, siger Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme og Byliv i By & Havn.

–Visionen har hele tiden hvilet på ønsket om at skabe en så bilfri bydel som muligt – på gadeplan. Lokalplanen stiller desuden visse krav til antallet af parkeringspladser i området, så ved at etablere parkeringskælderen under Kronløbsøen imødekommer vi både behov og krav.

Spidsbelastning

Trafikken til og fra parkeringskælderens fire etager med plads til 1.100 biler vil byde på perioder med spidsbelastning. Henrik Steenstrup nævner morgen og sen eftermiddag som typiske og travle perioder.

–Vi kan rent faktisk ikke på nuværende tidspunkt sige så meget om trafikkens afvikling, men vi forventer, at det klassiske myldretidsmønster også indfinder sig omkring P-kælder Kronløbsøen, og vi vil følge meget nøje med i trafikmønstret, nu hvor kælderen er åbnet. Målet er selvfølgelig at sikre en gnidningsfri afvikling af trafikken, og Helsinkigade er dimensioneret derefter.

Henrik Steenstrup nævner i den forbindelse, at Århusgadekvarteret er kendt for det, der teknisk hedder lavt bilejerskab set i forhold til andre bydele.

Ingen bomme

–Kælderen lever op til de mest moderne standarder i forhold til tilgængelighed, betalingsmulighederne og tryghed. Nummerpladegenkendelsessystemet gør det nemt at parkere, vi undgår bomme, og du kan betale på snart sagt alle måder. Teknologien i kælderen sørger også for, at du kan se, hvor du har parkeret. De tekniske features er i top, konstaterer Henrik Steenstrup og nævner, at der er kameraovervågning af hver enkelt parkeringsplads.

Prisen for at parkere i P-kælder Kronløbsøen svarer til priserne på markedet i øvrigt. Desuden opererer kælderen med både beboer- og erhvervslicens. Øverste kælderetage er for beboerne på Kronløbsøen. De tre øvrige etager og 1000 p-pladser kan bruges af alle.  

Indvielse

Parkeringskælderen åbnede 4. juli, hvor By & Havns parkeringsafdeling stod klar til at byde de første parkanter velkommen til P-kælder Kronløbsøen. Fredag 19. august blev parkeringskælderen officielt indviet med et større arrangement for Nordhavn og resten af København. Dagen markerede at første fase af Kronløbsøen er afsluttet, og By & Havn indviede kælderen med taler, iskolde forfriskninger og rulleskøjtedisko på nederste parkeringsdæk – fire etager under jorden.

Læs mere på By & Havns hjemmesiden: Kronløbsøens undersøiske P-kælder i Nordhavn åbner den 4. juli

Invitation: Indvielse af p-kælder Kronløbsøen med rulleskøjte-disko

For mere information kontakt By & Havn via parkering@byoghavn.dk


Parkeringsfakta

  • 1000 parkeringspladser fordelt på tre dæk. P-kælderen har fire dæk, hvoraf By & Havn ejer tre.
  • Maksimal frihøjde 2,10 meter.
  • 27 Handicapparkeringspladser.
  • Der opsættes 40 ladestandere i løbet af efteråret med mulighed for at øge antallet, når efterspørgslen kommer. Forsyningsmæssigt er der gjort klar til 500 ladepladser.

Tekniske løsninger

  • ANPR parkeringssystem. ANPR er et kamerabaseret betalingssystem. Når et køretøj ankommer til parkeringskælderen, fotograferes køretøjets nummerplade og parkeringen startes automatisk. Når køretøjet forlader parkeringskælderen, afsluttes parkeringen. Dermed er der ingen bom i parkeringskælderen. Der kan desuden betales i betalingsautomater, via EasyPark app og hjemmeside.
  • Tilvisningssystem så man hurtigt kan orientere sig om, hvor man skal hen. Digitale henvisningsskilte viser antallet af ledige pladser i den givne retning. Røde/grønne lamper over p-pladserne viser, hvor de ledige pladser er.
  • Find-min-bil. Ved betalingsautomaterne i trappeopgangen på niveau 0 kan man indtaste sin nummerplade og få at vide, hvor ens køretøj holder parkeret, så man nemt kan finde sin bil.
  • Overvågning af biler. Hver parkeringsplads bliver overvåget, for at find-min-bil systemet og tilvisningssystemet virker ned på den enkelte plads samt for at skabe tryghed.

Læs også:
Arbejdet med at bygge parkeringskælderen udstyrer NCC med vigtige erfaringer Nu lægges de sidste hænder på Nordhavns længe ventede parkeringskælder
Den måske vigtigste støbning på Kronløbsøen er mere end en milepæl for Nordhavns mest spektakulære projekt
Kronløbsøen får sit eget bankende hjerte – fuld af teknik
På rejse med øbyggerne – fra bunden af byggegruben til færdigstøbt p-kælder
Visionen bliver synlig – bygningerne på Kronløbsøen skyder i vejret
Parkeringskælder, boliger i vandkanten og to nye pladser – Nordhavns høje ambitionsniveau fortsætter

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: By og Havn samt NXT