Løbende optimering af projektet helt frem til udførelsen

Netop nu er Hercules Fundering ved at etablere det, der i fagsprog betegnes som en byggegrube. Det vil sige det arbejde, der gør det muligt at grave ud til fundamenterne for byggeriet. Når hullet er gravet og fundamenterne er etableret, kan NCC begynde at bygge parkeringskælderen etage for etage fra bunden af udgravningen. Forud for begge etaper ligger et stort design- og regnearbejde, hvor konstruktioner og effektive løsninger for Kronløbsøen bliver skabt.

En af de største udfordringer for NCC Engineering og Hercules Fundering er ikke blot etablering af selve øen men den parkeringskælder, som øen skal rejse sig på.

–En kælder på fire etager er udsat for en enorm påvirkning udefra, og det stiller store krav til designet, betonens egenskaber og selve udførelsen af betonen på pladsen for at opnå en tæt konstruktion. Vi er derfor nødt til tidligt at tænke alle processer ind, forklarer Kåre Flindt Jørgensen, teknisk chef for Structural Design i NCC Engineering og projektleder for arbejdet med at projektere parkeringskælderen på Kronløbsøen.

Kronløbsøen. Kåre ser på en timelapse af byggeriet i Kronløbsbassinet, og viser beregninger ifht designet, betonens egenskaber med mere.
Kåre Flindt Jørgensen, teknisk chef for Structural Design i NCC Engineering

Dynamiske processer

Hans kollega i virksomheden Hercules Fundering, geoteknisk designer Jonathan Møller Jørgensen, supplerer og nævner, at funderingsarbejdet for byggegruben på Kronløbsøen hele tiden udvikler sig og bliver justeret.

–De første havne- og byggegrubekonstruktioner, der blev designet til projektet, var den spuns, som er brugt til at lukke bassinet af, samt den spuns, der er rammet ned omkring byggegruben. Begrundelsen for det endelige design er de beregninger, der dikterer den nødvendige længde og bæreevne. Beregningerne bygger på viden om den undergrund, spunsen skal bankes ned i, og den funktion, den givne spuns skal have, forklarer Jonathan Møller Jørgensen.

–Efterhånden som byggeriet skrider frem, regner vi faktisk videre på flere aspekter ved byggeriet for at finde den optimale løsning for projektet. Forudsætningerne kan derfor godt ændre sig undervejs. Vi har fx netop endeligt afgjort, hvordan konstruktionen under terræn udføres, og dette påvirker, hvor dybt hullet til parkeringskælderen skal graves. Det er en styret men dynamisk proces, hvor vi har valgt at lade den samlede bedste løsning diktere designet.

Kronløbsøen. Tegning på skrivebord der viser jordbundsforhold. Jonathan der ser ud over byggepladsen i Kronløbsbassinet.
Jonathan Møller Jørgensen, geoteknisk designer i Hercules Fundering

Projekt i totalentreprise

Projektet på Kronløbsøen udføres i en såkaldt totalentreprise, og det betyder, at NCC har ansvaret for hele byggeriet og derved også står for den samlede koordinering mellem alle entrepriserne.

Med op til 80 pct. af byggeriet som NCC´s egenproduktion er projektet en unik mulighed for i fællesskab med bygherre at finde de samlet set bedste løsninger for projektet, og der er stor fokus på at bringe de udførende afdelinger med i den tidlige designproces, så man finder den mest skånsomme, effektive og produktionsvenlige metode.

Jonathan Møller Jørgensen hæfter sig ved, at i en totalentreprise kan entreprenøren gå ind med alle sine kompetencer, både faglige og udførende, tidligt i projektet for at finde de bedste løsninger.

–Hele målsætningen er at udføre det optimale byggeri mht. pris, risiko, arbejdsmiljø og ressourcebevidsthed, siger han.

Ifølge Kåre Flindt Jørgensen foregår projekteringen af byggeriet i etaper.

–Rammerne for arbejdet på Kronløbsøen er på plads, så opgaven består nu i – populært sagt – at designe i bund frem mod den detaljerede myndighedsansøgning ved årsskiftet.

Kronløbsøen. Kåre viser noget af designet til parkeringskælderen. Papirer med grundplaner.

Tekst: Søren Egert / NXT // Foto: Stine Skøtt Olesen / NXT

Tagget , , .